سازمان ملل حق رای لبنان را به آن بازگرداند

در سایت آبشار نیوز abshar-news مطلب سازمان ملل حق رای لبنان را به آن بازگرداند مشاهده می کنید
سازمان ملل اعلام کرد، لبنان پس از پرداخت کامل بدهی‌هایش به این سازمان، حق رای خود را در مجمع عمومی سازمان ملل مجددا به دست آورد.
ممنون بابت بازدید از سایت آبشار نیوز abshar-news