"بازار باز" لازم است اما کافی نیست

در سایت آبشار نیوز abshar-news مطلب "بازار باز" لازم است اما کافی نیست مشاهده می کنید
"بازار باز" لازم است اما کافی نیست
ممنون بابت بازدید از سایت آبشار نیوز abshar-news