کنترل درونی را به کودکان‌مان بیاموزیم

در سایت آبشار نیوز abshar-news مطلب   کنترل درونی را به کودکان‌مان بیاموزیم مشاهده می کنید

مســــئله مـــهم اینجا است که ما می‌خواهیم از بیرون دنیای فرزندان‌مان را کنترل کنیم و واقعیت این است که ما قادر نخواهیم بود تمامی رخدادهای اجتماعی، طبیعی، شغلی و هر چیزی که در زندگی روزمره فرزندان‌مان رخ می‌دهد را کنترل کنیم. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت آبشار نیوز abshar-news